Yritysvastuu - Triolabvet
  • Suomi
  • Eesti
  • Latviešu valoda
  • Lietuviškai

Yritysvastuu

Kiinnitämme huomioita toimintamme yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Vastuullinen toiminta on luonnollisena osana jokapäiväistä toimintaamme.

Vastuullinen toiminta

Toimintamme perustuu tiiviisiin ja kestäviin suhteisiin asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on olla uskottava, pitkäaikainen ja luotettava yhteistyökumppani. Toiminnassamme on keskeistä pyrkimys kestävään ja terveeseen kehitykseen.

Tuemme muun muassa YK:n Global Compact -aloitetta (www.globalcompact.org), ILO:n perussopimuksia (www.ilo.org) ja monikansallisille yrityksille tarkoitettuja OECD:n suuntaviivoja (www.oecd.org). Nämä periaatteet ovat eettisen liiketoimintamme ja toimintaohjeidemme (Code of Conduct) perustana.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristönäkökulmat otetaan huomioon niin suuremman luokan linjauksissa kuin jokapäiväisissä rutiineissakin.

Ympäristöpolitiikkamme heijastaa konsernin pyrkimystä kestävään kehitykseen ja ympäristön suojeluun. Teemme aktiivisesti töitä konsernin suorien ja välillisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kiertokulkuajattelu ja luonnonvarojen säästäminen ovat konsernin toiminnan tärkeitä lähtökohtia.

Lue lisää:  Ympäristöpolitiikka ja yritysvastuu Triolab.pdf